Bli med på prosjektreise

Ønsker du å bli med VFA på en prosjektreise? Alle kan bli med og vi trenger deg som ønsker å jobbe frivillig, er engasjert og samtidig få en opplevelse for livet. Opplæring vil bli gitt til alle som ønsker å være med.

Finansiering

Vi trenger bade optikere og andre interesserte som kan jobbe intensivt og gratis i noen uker i et utviklingsland. Hvert prosjekt finansieres av innsamlede midler fra de personene som skal delta i prosjektet. Pengene samles inn fra bedrifter, stiftelser, fond, legat, organisasjoner og privatpersoner. Pengene dekker reiser, kost og losji. Vanligvis betales disse kostnadene av reiselederen underveis. Vision For All dekker normalt ikke kostnader til turistaktiviteter, vaksinasjoner og medisiner.

De siste årene har vi arrangert tre arbeidsprosjekt i året. På sikt ønsker vi å utvide med å arbeide flere steder. For å få være med på en arbeidsreise må man være medlem av Vision For All Norge.

Tre måneder før avreise må man betale inn en egenandel på kr. 1.500,- Disse pengene får man ikke i retur dersom man ikke blir med på turen. Totalt må alle samle inn ca. kr. 15.000,- til sin egen tur, egenandelen er inkludert.  Får du inn mer enn kr. 15.000,- kan du velge å sette dette på din konto hos VFA for senere turer eller gi pengene til organisasjonen. Dette må klareres med bidragsyterne først. Velger du å sette penger på en egen konto, må disse benyttes innen 3 år. Er ikke pengene benyttet til tur innen 3 år tilfaller pengene organisasjonen.

Overskudd for turen går til VFA, eventuelle merkostnader ut over kr. 15.000,- dekkes av Vision For All Norge. 
Før turen må man delta på minst 3 arbeidsdager som forbereder prosjektet. Dette innebærer å vaske, sortere, måle og pakke briller.