Om VFA

Om_VFA_bilde

Vision for All Norge (VFA) er en humanitær organisasjon dannet av norske optikere. Vi hjelper de aller fattigste i utviklingsland med synsundersøkelser og briller innsamlet i Norge. VFA Norge er den norske grenen av Vision For All som ble startet i Sverige i 1995. Den svenske organisasjonen har pr i dag ca 400 medlemmer og har siden starten arrangert over 50 reiser til blant annet Peru, Nicaragua, Cuba, Guatemala, Tanzania, Litauen og Eritrea.

I Norge har jobber vi bevisst med å rekruttere medlemmer til organisasjonen. Siden starten har vi arrangert to arbeidsprosjekt i året; et til Eritrea på våren og et til Peru på høsten. På sikt ønsker vi å utvide med prosjekter i andre land også, men foreløpig har vi konsentrert oss om disse to landene.

Om arbeidet

VFA`s bistandsarbeid vil være rettet gjennom aktiviteter som:

  • Synsundersøkelser av de aller fattigste som ikke har råd til å oppsøke en optiker (uten konkurranse med eventuelle lokale optikere)
  • Innsamling av brukte briller i Norge, (helårsaktivitet)
  • Utlevering av innsamlede briller/synshjelp
  • VFA vil være en inspirator til engasjement i prosjekter og fremme vennskap, solidaritet, og kunnskap om den 3. verden på tvers av landegrensene.

Vi er opptatt av å ikke bare å samle inn briller til det enkelte prosjekt, men også å skape et bredere engasjement generelt i Norge for forholdene i de landene vi arbeider i. VFA oppmuntrer derfor særlig optikere, optikerstudenter og andre som viser interesse for syns bistand til å engasjere seg i vår forening. VFA Norge sin oppgave er ikke å videreformidle finansiell bistand, men å bidra med fagekspertise og hjelpemidler når det gjelder syn og synshjelp. Som optikere bidrar vi med synsundersøkelser, og spesialkompetanse innen optometri. Med synshjelpemidler bidrar vi til at folk får bedre mulighet til å lese, skrive, jobbe, og utføre daglig gjøremål. Vi deler ut solbriller til pasienter for å hindre eller hindre forverring av synsskader som skyldes ekstrem sol.

Om organisasjonen

Organisasjonen i Norge er en organisasjon som ble startet i Norge i 1995, og har til tross for lite, men økende medlemstall utrettet mye siden oppstarten. Vision for All Norge er som i Sverige en humanitær organisasjon, og har som formål å hjelpe de aller fattigste i utviklingsland med synsundersøkelser og gi briller innsamlet i Norge.

VFA er en ideell organisasjon, og alle som drar på arbeidsreiser jobber gratis, og bruker av sin fritid/ferie. I tillegg må alle turdeltakerne delta med en del forberedelses-arbeid i forkant av turen. Briller blir samlet inn i hele landet, fortrinnsvis av optikere, men også frivillige organisasjoner deltar i denne gedigne innsamlingen. Vi er så heldige at vi aldri har opplevd at vi har for lite briller, og briller som vi ikke har brukt for gis gladelig videre til andre prosjektreiser. Minst fire ganger i året samles turdeltagerne og andre frivillige til arbeidshelger på Kongsberg der vi vasker, måler og sorterer briller slik at de er klare til neste tur. Vi har også fått innfatninger, så når vi har tid, sliper vi nye briller som vi tar med.

I tillegg må alle turdeltakerne være med på forberedelsesarbeid i forkant av turen. Briller blir samlet inn i hele landet og sendt oss, både optikere og frivillige organisasjoner deltar i denne gedigne innsamlingen. Vi er så heldige at vi aldri har opplevd at vi har for lite briller, og briller som vi ikke har brukt for, gis gladelig videre til andre prosjektreiser. Minst fire ganger i året samles turdeltagerne og andre frivillige til arbeidshelger på Oslo der vi vasker, måler og sorterer briller slik at de er klare til neste tur. Vi har også fått innfatninger, så når vi har tid, sliper vi nye briller som vi tar med. I noen tilfeller møter vi geografiske utfordringer når det gjelder arbeidshelgene, men det er fullt mulig å arrangere egne arbeidshelger rundt om i landet. Vi finner alltid løsninger som passer alle, uansett hvor man bor.

Våre sponsorer

Spons1

Spons2

Spons3

Spons4

Spons5