Organisasjonen

Vision for All Norge (VFA) hjelper mennesker med å få et bedre syn. Vi er en humanitær, ideell organisasjon som arbeider for å hjelpe den fattigste delen av befolkningen i utviklingsland, ved å ta synsprøver og bekjempe blindhet.

VFA ønsker med sitt arbeid å inspirere til et aktivt solidarisk engasjement – nasjonalt ved å samle inn penger og brukte briller, internasjonal ved bistandsreiser i fattige land. En stor og viktig del av VFA`s arbeid er å knytte kontakter, skape tette nettverk og bygge broer av vennskap. Sammen kan vi skape et internasjonalt engasjement for menneskers likeverd.

Ingen kan hjelpe alle – alle kan hjelpe noen.