Peru

Peru er en republikk i Sør-Amerika som grenser til Ecuador, Colombia, Chile, Brasil og Bolivia. Landet har hele 29,5 millioner innbyggere og er det siste landet som ble selvstendig i Sør-Amerika. Peru har en historie preget av politisk ustabilitet og økonomisk nedgang som igjen har ført til høy arbeidsledighet, fattigdom og stor sosial ulikhet.

Her har vi etablert et solid samarbeid med selskapet Maple Energy, som er til stor hjelp og legger forholdene til rette for at vi kan hjelpe de fattige i lokalmiljøet. Vi har gjennomført 16 prosjektreiser til ulike deler av landet. Ønsker du å være med? Prosjektreisen til Peru blir gjennomført i november/desember, hvert år.