Spørsmål og svar

Mine briller er spesialtilpasset til meg. Hvordan kan briller som samles inn på denne måten brukes av andre?
Vi mottar veldig mange briller og har med mange briller med nesten samme styrke når vi er på tur. Sannsynligheten for at en av våre pasienter vil finne en brille blant alle de vi har med oss er veldig stor. Når vi mottar brillene dine måler vi dem og legger de i en pose med styrken skrevet på utsiden. Når en optiker har tatt en synsprøve på en av våre arbeidsreiser lager han en brilleseddel med styrkene som denne pasienten skal ha, og vi leverer ut den brillen vi har med som ligger nærmest i styrke. Vi tar også vare på bare innfatninger og sliper inn nye glass.

Kan jeg være med på en prosjektreise selv om jeg ikke er optiker?
Ja, selvfølgelig. Vi trenger assistenter på prosjektene som kan hjelpe til. Man vil få opplæring underveis, og kan hjelpe til med alt bortsett fra selve synsprøven om optikerne må ta. Men det er et krav at det på våre arbeidsprosjekt minimum halvparten optikere i forhold til assistenter.

Jeg kan ikke språket, er det bruk for meg da?
Vi har erfaring med at det går veldig bra å kommunisere på tross av at man ikke kan språket. Vi pleier alltid å ha noen som prater nasjonalspråket med på våre turer som kan oversette, men med gestikulering og pugging av enkle fraser så går det bemerkelsesverdig bra. Språket har aldri vært noen stor hindring for å utføre jobben underveis.

Jeg ønsker ikke å være med på prosjektreiser, men vil allikevel støtte organisasjonen, hvordan kan jeg hjelpe?
Du kan være medlem selv om du ikke er med på prosjektreiser. Vi har alltid behov for finansiell støtte, og vi arrangerer arbeidshelger der vi vasker, sorterer, sliper og pakker briller som skal være med på prosjektene våre. Du er hjertelig velkommen til å hjelpe til.

Hva må jeg gjøre for å være med på en prosjektreise?
Som medlem vil du få nyhetsbrev et par ganger i året der det står informasjon om planlagte prosjekter. Ønsker du å være med på et av de kommende prosjektene, ta kontakt med oss. Vi setter opp et uforpliktende møte for alle interesserte minst et halvår før avreise, der vi informerer om hva dette går ut på. For å være med på en prosjektreise må du være med på arbeidshelger i forkant av prosjektet (geografiske utfordringer blir løst underveis). Du må selv sørge for å samle inn kr 16.000,- som dekker dine kostnader.
De to siste årene har vi vært så heldige å få fullfinansiert arbeidsprosjektene våre til Eritrea. Deltagerne på disse turene har derfor kun betalt inn en egenandel på kr. 1.500,- i tillegg til å delta på minst 3 arbeidsdager som forbereder prosjektet.

Hvor mye koster det å dra på tur?
Som nevnt ovenfor koster det kr 16.000,- å være med på tur. Kr 1500,- betales via en egenandel, mens de resterende kr 14.500,- kan samles inn eller betales av egen lomme dersom man ønsker det.

Hva dekkes av de kr 16.000,-?
De kr 16.000,- dekker kost, losji og transport for stort sett hele turen fra du reiser fra flyplassen i Norge (Gardermoen/Torp) til du er tilbake til flyplassen i Norge igjen. Vaksiner må du dekke selv.

Hvordan samler man inn penger?
Et tips er å starte tidlig. Har du bestemt deg for å være med på et prosjekt lang tid i forveien, lønner det seg å ha øynene oppe for frister for ulike legat og stipend. Man kan søke penger fra organisasjoner og foreninger som støtter slike engasjement, man kan søke om sponsorer (arbeidsgiver, optiske bedrifter el). Det går også an å tilby bidragsytere å holde et foredrag etter endt tur.

Hva gjør VFA ellers i året når de ikke er på tur?
Vi får fortløpende tilsendt briller som folk ønsker å gi oss. Fortrinnsvis kommer brillene fra optikere rundt om i landet, men også privatpersoner sender inn briller. Flere ganger i året arrangerer vi arbeidshelger der vi vasker, sorterer og pakker briller. Vi har også mange nye briller liggende som vi sliper inn glass i.

Hva vil det si å være medlem?
Du kan være enten passiv medlem, ved at du støtter oss med medlemskontigenten hvert år, men du kan også velge å være aktiv medlem. Våre aktive medlemmer er med på våre arbeidshelger, og noen er også med på våre arbeidsprosjekter.
Skal jeg levere inn alle gamle briller jeg har hjemme, uansett styrke og tilstand?
Ja, gjør det, så vurderer vi om vi kan bruke de videre. Vi vasker og reparerer de, og i noen tilfeller tar vi vare på innfatningen og sliper inn nye glass.

Hvem er det dere hjelper?
I Eritrea er det mest menn som kommer for å få hjelp, her er det også en del unge pasienter, mens i Peru er det flest kvinner som kommer og de fleste er voksne kvinner som også har behov for lesebrille.